nl fr de

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014


Van 01/07/2014 tot 30/09/2015

De enquête is afgesloten.
Van verzonden enquêtes kan wel steeds het ontvangstbewijs opgevraagd worden.

De toegangen waarmee u kan aanmelden zijn identiek aan deze die men gebruikt als lokale beheerder of als gebruiker van de toepassingen van de sociale zekerheid.
De toegang is dezelfde als voor de DIMONA / DMFA personeelsaangiften, deze toegang is meestal beschikbaar bij uw personeelsdienst of bij uw sociaal secretariaat of dienstverlener.
Voor scholen is deze toegang doorgaans aanwezig bij de inrichtende macht (administratie van de provincie, van de gemeente...).

Aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord van de onderneming

Aanmelden met eID in naam van een onderneming