Airport Mediation

Uw gegevens
Naam : *
Voornaam : *
Straat : *
Nr. : *
Postcode : *
Woonplaats : *
Telefoon :
GSM :
e-mail :
*
Aard van de melding
Hebt u :
 

Respons gewenst

Wenst u een antwoord op uw melding ?Verzending
 

Code onleesbaar ?
Verificatiecode : 
 
Soort klacht
Periodeklacht = een klacht over (geluids)hinder door het vliegverkeer van/naar
Brussel-Nationaal gedurende één bepaalde periode van de dag of nacht.
Vliegtuigklacht = een klacht over (geluids)hinder door een welbepaald vliegtuig
van/naar Brussel-Nationaal.
Algemene klacht = een klacht in algemene bewoordingen over diverse aspecten,
gerelateerd aan vliegverkeer van/naar Brussel-Nationaal en (geluids)hinder.

Datum
Een klacht kan maximaal op 1 etmaal slaan. Als u hinder ondervonden heeft vóór en na
middernacht, moet u 2 formulieren invullen daar de datum van de hinder verschillend is.

Stel :
U ondervond hinder in de nacht van donderdag 25 op vrijdag 26 februari 2010, zowel vóór
als na middernacht.
U vult dan een eerste formulier in met als datum 25 februari 2010 en de periode 23:00-24:00
en een tweede formulier met als datum 26 februari 2010 en bv. de
periode 02:00-03:00.

Uur
De periode 23:00-24:00 geldt voor de dag die u heeft ingevuld als datum van de hinder.